Udmeldt


Nu har man forhandlet i ca. 1.000 år.

Meldt ud

Men du, du er meldt ud.

-A