Blank Stares


Så kan jeg også sætte kryds ud for “Tale på en storage-leverandørs konference. Om netværksinfrastruktur” på livets to do-liste.

(Scale-out netværk på EMC Forum)

Det gav, måske som man kunne forvente, lidt ‘blank stares’.

-A