12 April 2008

Informationsmotorvejens Harry

Jeg er off-line blevet spurgt om, hvorfor jeg finder mig i den temmelig langsommelige leverance af fibernet, og svaret er faktisk ret simpelt: Ligesom Harry kæmper sig frem på de overfyldte veje og sidder på ringvejen og venter, fordi alternativet (DSB) er værre, således venter jeg på fibernet, fordi alternativet (DSL på TDCs forældede kobber) er værre.

Så simpelt er det faktisk.

-A

No comments: